Gode råd og vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne

Skal jeg vælge at udfylde digitalt eller på pair?

Talentudvikling og Forskermobilitet anbefaler at vælge den digitale løsning. 

Vælger man den digitale løsning kan det være med til at fremme sagsbehandlingen – til gavn for alle. Dog er det en fordel af have en digital medarbejdersignatur. 

De elektroniske skemaer er fordelagtige idet de tilpasser sig til det man søger om - dvs. man ser kun de spørgsmål, som er relevante for det man søger om. Elektroniske ansøgninger er endvidere med til at fremme sagsflow og sagsbehandlingsprocessen hos SIRI - hvilket vi alle har en god interesse i!

Digital medarbejdersignatur

Du skal anvende en digital medarbejdersignatur for at starte del 1 af den elektroniske ansøgning.

En digital medarbejdersignatur oprettes hos AU ved at kontakte Jørgen Friis Bak, jfb@au.dk, og oplyse cpr-nr. og e-post adresse (retsmedicinere skal kontakte Ole Lundskov, ol@retsmedicin.au.dk). Læs mere på Medarbejderportalen.

God vejledning i skemaet

Tag tid til at læse skemaet og vejledningen igennem. Vejledningen er sædvanligvis ganske udførlig og ”tager en godt ved hånden” i forhold til at udfylde skemaet og komme igennem selve ansøgningsprocessen.

Udfyld på engelsk

Af hensyn til ansøgers mulighed for at forstå, hvilke oplysninger AU giver i forbindelse med ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse, anbefaler vi, at man udfylder skemaet på engelsk. 

Kvik-guides

Talentudvikling og Forskermobilitet har udarbejdet kvik-guides til de skemaer, der anvendes hyppigst på AU. Se herom under Guides til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser og visum