De skæve ansættelser

Lær mere om grænsegængere, udstationeringer og dobbelte ansættelser på AU, og hvad du som administrator skal være opmærksom på.

Info about event

Time

Wednesday 10 May 2023,  at 09:00 - 10:30

Location

Microsoft Teams

På mødet lærer du om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til social sikring, AU-forsikring, beskatning herunder forskerskat, pension og arbejds- og opholdstilladelser, når du har med de ’skæve’ ansættelser at gøre, så som grænsgængere, udstationeringer og dobbelte ansættelser.  

Program

9.00-10.00 Jens Kristian Brun Birthin, AU HR Personalejura, Anja Sandholt Hald, Aarhus BSS og Inge Aachmann Pedersen, AU HR ISO holder et fælles oplæg om de skæve ansættelser.

Emner, der vil blive dækket er bl.a.:

  • Social sikring
  • Beskatning herunder forskerskat og ATP
  • AU’s tjenesterejse- og arbejdsskadeforsikring
  • Overenskomst vs. Individuel kontrakt
  • Pension

10.00-10.30 Gennemgang af indsendte cases og besvarelse af individuelle spørgsmål

Tilmelding

Tilmelding er påkrævet. Frist tirsdag den 9. maj kl. 23.30.

Indsend gerne cases, som du ønsker drøftet på mødet, til apl@au.dk senest torsdag den 3. maj

Tilmeld dig webinar om de skæve ansættelser

Tid og sted

Onsdag den 10. maj 2023 kl. 9:00-10:30

Virtuelt over Teams. Du modtager link på mail umiddelbart før mødet. 

Målgruppe 

Personer (fx på institutter eller i administrationen) som arbejder med udenlandske forskere og ph.d.-studerende. Mødet afholdes på dansk.

For spørgsmål til arrangementet, kontakt venligst Anne P. Langer, apl@au.dk 

Om møderne for administratorer

Webinaret er en del af en række informations- og netværksmøder for administratorer afholdt af International Staff Office på AU. Informationsmøderne afholdes om formiddagen som webinar.

Man bedes tilmelde sig til de enkelte møder.

Møderne afholdes på dansk, da de er målrettet de personer, som i det daglige hjælper de internationale medarbejdere. En lang række af emnerne tages op på engelsk som ISO-events, hvor de internationale medarbejdere udgør målgruppen.

Læs mere om informationsmøderne