Om netværket for administratorer

International Staff Office (ISO) koordinerer en netværksgruppe for medarbejdere, der yder administrativ støtte til internationale forskere, ph.d.-studerende og gæsteforskere. Gruppen fungerer som en erfa-gruppe, hvor der deles erfaringer, diskuteres, etableres standarder for best practice og knyttes gode samarbejder.


Hvorfor deltage i netværket?

Vores håb er, at vi med netværket kan tilbyde vores internationale medarbejdere en højere service ved at klæde AU-medarbejdere på til at udbrede kendskabet til de mest relevante regler og tilbud.  

Vi ved, at mange i den daglige, direkte kontakt med AU's internationale medarbejdere bliver mødt med spørgsmål om stort og småt. I mange tilfælde er løsningen blot at formidle kontakt videre til International Staff Office. 

Mange AU-medarbejdere ønsker alligevel at have et grundlæggende kendskab til de tilbud der findes og/eller de regler der gælder. Det gør jer bedre i stand til at hjælpe den internationale kollega.

Samtidig ved vi, at mange tilbud ikke udnyttes, fordi vores internationale medarbejdere ikke kender dem. Der er derfor behov for at udbrede kendskabet til de mange muligheder, hvilket er grunden til, at vi har oprettet denne netværksgruppe.

Hvad får jeg ud af at være en del af netværket?

  • 2 årlige netværksmøder med fokus på vidensdeling
  • 7 årlige informationsmøder
  • Nyhedsbrev om forskermobilitet
  • Adgang til netværksmaterialer

Hvem deltager i netværket?

Netværket består af institutsekretærer, HR-medarbejdere, centeradministratorer, akademiske medarbejdere og andre administratorer på institutter og fakulteter, der arbejder med internationale forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende i det daglige.

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Hvis du arbejder med området for forskermobilitet og hjælper internationale ph.d.-studerende, forskere eller gæsteforskere på dit fakultet eller institut og ikke er blevet introduceret til gruppen, så send en mail til internationalstaff@au.dk , så vil vi sætte dig på netværkslisten for administratorer.    

Ønsker du at vide mere?

Kontakt for yderligere information om netværket:

Anne P. Langer
Email: apl@au.dk
Tlf: 9352 1661