Netværksmøder om forskermobilitet for administratorer

International Staff Office (ISO) koordinerer en række netværks- og informationsmøder for medarbejdere, der yder administrativ støtte til internationale forskere, ph.d.-studerende og gæsteforskere på AU.

På møderne deles der erfaringer, diskuteres, etableres standarder for best practice og knyttes gode samarbejder. Vi afholder månedligt møder i netværket for at klæde administratorer på til at hjælpe internationale medarbejdere på bedst mulig måde.


To årlige netværksmøder med fokus på videndeling

Netværksgruppen for administratorer holder netværksmøder to gange om året (i foråret og efteråret).

Møderne starter kl. 10.00 og slutter kl. 12.30 med frokost.

Formålet med møderne er at dele erfaringer, etablere standarder for best practice og knytte gode samarbejder. Derudover giver møderne også mulighed for blive opdateret på eller blive introduceret til, hvilke tilbud, regler og muligheder der findes på en række områder tæt knyttet til internationale medarbejdere.

Møderne indeholder typisk følgende emner:

 • Nyt inden for immigrations-, indrejse- og ansættelsesområdet
 • Nye tiltag for internationale medarbejdere på AU
 • Eksternt inspirationsoplæg
 • Lang pause med networking
 • Frokost

Tilmelding til informationsmøderne

Det er nødvendigt at tilmelde sig til de enkelte møder. Møderne opslås på vores hjemmeside under arrangementer med link til tilmelding samt i vores nyhedsbrev til administratorer Nyt om Forskermobilitet 

Informationsmøder der introducerer ny viden

Ideen med møderne er at give alle interesserede, og særligt alle der dagligt er i kontakt med AU's internationale medarbejdere, mulighed for at blive opdateret på eller blive introduceret til, hvilke tilbud, regler og muligheder der findes på en række områder tæt knyttet til internationale medarbejdere.

Typiske emner på informationsmøderne er:

 • AU forsikringer til internationale medarbejdere
 • Hvordan AU hjælper med bolig til internationale medarbejdere
 • Danskkurser til internationale medarbejdere
 • De skæve ansættelser
 • Forskerbeskatning og beskatning af stipendier
 • Arbejds- og opholdstilladelser til forskere, ph.d.-studerende og gæsteforskere

Se fremtidige informationsmøder i vores kalender

Kort om informationsmøderne:

 • Afholdes om formiddagen kl. 9:00-10:00
 • Afholdes som online webinar
 • Er på dansk

Tilmelding til informationsmøderne

Det er nødvendigt at tilmelde sig de enkelte møder. Møderne opslås her på hjemmesiden under arrangementer med link til tilmelding samt i vores nyhedsbrev til administratorer Nyt om Forskermobilitet.