Arbejds- og opholdstilladelser til ikke EU/EØS-borgere

Hos International Staff Office (ISO) har vi stor viden og erfaring med opholds- og arbejdstilladelser samt EU-opholdsbevis til ansatte og gæsteforskere. Kontakt os på guestresearcher@au.dk for gode råd og hjælp.


Guides til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser (ikke EU/EØS)

Fast-track ordningen (ikke EU/EØS)

Stikprøvekontrol af tilladelser (ikke EU/EØS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kontrollerer løbende, at betingelserne for meddelt opholds- og arbejdstilladelse har været opfyldt. Hvis forholdene ikke er opfyldt, kræver Styrelsen dokumentation for, at AU gennem hele ansættelsesforholdet har beskæftiget medarbejderen i henhold til betingelserne for tilladelsen.

Se det brev, der bliver sendt ud til ansøger og som kopi til arbejdsgiver.

Guides til ansøgning om visum

EU-opholdsbevis - krævet dokumentation

  • Ansøgningsskema til EU-opholdsbevis - Form OD1 (link til SIRI-hjemmesiden). Hvert familiemedlem skal udfylde et skema inkl. børn.
  • Kvik guide til udfyldelse af OD1
  • Kopi af ansættelseskontrakt ELLER arbejdsgivererklæring (Appendiks A i OD1-skemaet) skal vedlægges ansøgningen. kontrakt eller arbejdsgivererklæring må ikke være mere end 30 dage gammel (dateret og underskrevet).
  • Hvis det er en gæsteforsker, der ikke er ansat, skal der i stedet for kontrakt vedlægges dokumentation for tilstrækkelige midler. 
  • Pas eller nationalt ID + to kopier 
  • Et pasfoto

Læs detaljeret information om, hvad man skal medbringe, når man skal registreres som EU-borger