Arbejds- og opholdstilladelser til ikke EU/EØS-borgere

Hos International Staff Office (ISO) har vi stor viden og erfaring med opholds- og arbejdstilladelser samt EU-opholdsbevis til ansatte og gæsteforskere. Kontakt os på guestresearcher@au.dk for gode råd og hjælp.


Guides til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser (ikke EU/EØS)

Fast-track ordningen (ikke EU/EØS)

Stikprøvekontrol af tilladelser (ikke EU/EØS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kontrollerer løbende, at betingelserne for meddelt opholds- og arbejdstilladelse har været opfyldt. Hvis forholdene ikke er opfyldt, kræver Styrelsen dokumentation for, at AU gennem hele ansættelsesforholdet har beskæftiget medarbejderen i henhold til betingelserne for tilladelsen.

Det er derfor vigtigt at læse det brev, der bliver sendt ud til ansøger og som kopi til arbejdsgiver for at sikre, at vi afgiver den ønskede dokumentation.

Guides til ansøgning om visum

EU-opholdsbevis - krævet dokumentation

  • Ansøgningsskema til EU-opholdsbevis - Form OD1 - Hvert familiemedlem skal udfylde et skema inkl. børn.
  • Kvik guide til udfyldelse af OD1
  • Kopi af ansættelseskontrakt ELLER arbejdsgivererklæring (Appendiks A i OD1-skemaet) skal vedlægges ansøgningen. kontrakt eller arbejdsgivererklæring må ikke være mere end 30 dage gammel (dateret og underskrevet).
  • Hvis det er en gæsteforsker, der ikke er ansat, skal der i stedet for kontrakt vedlægges dokumentation for tilstrækkelige midler. 
  • Pas eller nationalt ID

Læs detaljeret information om, hvad man skal medbringe, når man skal registreres som EU-borger