Gode råd og vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne

Skal jeg vælge at udfylde digitalt eller på papir?

International Staff Office (ISO) anbefaler at vælge den digitale løsning. 

Vælger man den digitale løsning kan det være med til at fremme sagsbehandlingen – til gavn for alle. Dog er det en fordel af have en digital medarbejdersignatur. 

De elektroniske skemaer er fordelagtige idet de tilpasser sig til det man søger om - dvs. man ser kun de spørgsmål, som er relevante for det man søger om. Elektroniske ansøgninger er endvidere med til at fremme sagsflow og sagsbehandlingsprocessen hos SIRI.

Digital medarbejdersignatur

Du skal anvende en digital medarbejdersignatur for at starte den elektroniske ansøgning.

Send en mail til medarbejdersignatur@au.dk fra din AU-mailadresse for at få oprettet en medarbejdersignatur fra mitID.

God vejledning i skemaet

Tag dig tid til at læse skemaet og vejledningen igennem. Vejledningen er sædvanligvis ganske udførlig og ”tager en godt ved hånden” i forhold til at udfylde skemaet og komme igennem selve ansøgningsprocessen.

Udfyld på engelsk

Af hensyn til ansøgers mulighed for at forstå, hvilke oplysninger AU giver i forbindelse med ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse, anbefaler vi, at man udfylder skemaet på engelsk. 

Kvik-guides

International Staff Office (ISO) har udarbejdet kvik-guides til de skemaer, der anvendes hyppigst på AU. Se herom under Arbejds- og opholdstilladelser