Centrale services til modtagelse af ny international medarbejder

International Staff Office (ISO) tilbyder en række services, der kan hjælpe dig, når du skal modtage nye internationale medarbejdere.     


Oplæg om vores services

I  ISO tilbyder vi gerne at komme ud og fortælle om vores services på afdelings- eller institutmøder eller mere uformelt over en kop kaffe.

Vi tilbyder at komme og fortælle om enkelte emner eller vores samlede services ud fra hvad jeres behov er.

Udover den generelle vejledning om det at komme til og bo i Danmark, tilbyder vi følgende specifikke services:

 • Relocation Services
 • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum)
 • Expat Partner Programme
 • University International Club

Ønsker du/I besøg af os, så kontakt en af følgende:

 • Relocation Services: Vibeke Tyrre Pedersen, relocation@au.dk
 • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum): Inge Aachmann Pedersen, guestresearcher@au.dk
 • Expat Partner Programme: Catrine Rumohr, cr@au.dk 
 • International Staff Office generelt: Anne Pletschette Langer, apl@au.dk 

Getting Started in Denmark orientation and registration event

Getting Started in Denmark orientation and registration event er et centralt arrangement, hvor vi hjælper deltagerne med at blive registreret og få deres CPR-nummer. Under arrangementet holder vi også et oplæg med vigtig on-arrival information. Arrangementet afholdes to gange om måneden og er målrettet internationale forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende samt medfølgende familie, der skal opholde sig i Danmark over 3 måneder. 

Administrative medarbejdere er velkommen til at deltage som observatør for at se, hvordan arrangementet fungerer, og hvilken information og hjælp, deltagerne får.

Kontakt os på internationalstaff@au.dk for yderligere information. 

Employment at AU Intro Webinar

AU HR, ISO og Personale Jura tilbyder sammen to gange om året (i juni og december) dette webinar med information om ansættelsesforhold på Aarhus Universitet. Webinaret er på engelsk målrettet internationale medarbejdere. 

Webinaret dækker forskellige emner i forbindelse med ansættelsen:

 • pension
 • overenskomster
 • løn og lønseddel
 • indkomstskat
 • ferie
 • barsel
 • sygefravær
 • medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere om Employment at AU Intro Webinar

Introduction Seminar for nye medarbejdere

AU HR, ISO tilbyder i samarbejde med Udvikling og Arbejdsmiljø halvårlige introduktionsseminarer for nye medarbejdere på AU. Der er et program for danske og et for internationale medarbejdere. Programmet for internationale medarbejdere består typisk af følgende:

 • Velkomst ved rektor
 • Oplæg fra fællestillidsrepræsentant 
 • Oplæg om at arbejde på AU fra international forsker
 • Messe med stande om relevante services for internationale medarbejdere 
 • Oplæg om ansættelsesretlige forhold ved Personalejuridisk medarbejder 
 • Guidet tur i universitetsparken

Vi opfordrer alle medarbejdere at deltage i arrangementet, også selvom man har arbejdet på AU i nogle måneder. 

Læs mere om Introduction Seminar (internationalt program)