Centrale services til modtagelse af ny international medarbejder

International Staff Office (ISO) tilbyder en række services, der kan hjælpe dig, når du skal modtage nye internationale medarbejdere.     


Onboarding pakke med 3 vigtige arrangementer

1. Employment at AU Intro Webinar

AU HR, ISO og Personale Jura tilbyder sammen to gange om året (i juni og december) dette webinar med information om ansættelsesforhold på Aarhus Universitet. Webinaret er på engelsk målrettet internationale medarbejdere, der er på vej til Danmark. 

Webinaret dækker forskellige emner i forbindelse med ansættelsen:

 • pension
 • overenskomster
 • løn og lønseddel
 • indkomstskat
 • ferie
 • barsel
 • sygefravær
 • medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere om Employment at AU Intro Webinar

2. Getting Started in Denmark - hjælp til indrejse og registrering

Getting Started in Denmark orientation and registration event er et centralt arrangement, hvor vi hjælper deltagerne med at blive registreret og få deres CPR-nummer. Under arrangementet holder vi også et oplæg med vigtig on-arrival information. Arrangementet afholdes to gange om måneden og er målrettet internationale forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende samt medfølgende familie, der skal opholde sig i Danmark over 3 måneder. 

Administrative medarbejdere er velkomne til at deltage som observatør for at se, hvordan arrangementet fungerer, og hvilken information og hjælp, deltagerne får.

Kontakt os på internationalstaff@au.dk for yderligere information. 

3. AU Workplace in Focus seminar

AU HR, ISO tilbyder to gange om året (i efteråret og foråret) dette seminar om at arbejde på AU for internationale medarbejdere. Programmet består typisk af følgende:

 • Introduktion til ISO
 • Oplæg om ansættelsesretlige forhold ved Personalejuridisk medarbejder 
 • Oplæg fra fællestillidsrepræsentant 
 • Oplæg fra arbejdsmiljørepræsentant
 • Frokost
 • Guidet tur i universitetsparken

Vi opfordrer alle internationale medarbejdere at deltage i arrangementet, også selvom man har arbejdet på AU i en længere periode. 

Find næste dato for AU Workplace in Focus


Danskundervisning for medarbejdere og medfølgende partnere

Internationale AU-medarbejdere og medfølgende ægtefæller og partnere kan deltage i danskuddannelsen (DU) for at lære dansk. Undervisningen foregår på campus eller på en godkendt sprogskole. Universitetet samarbejder med forskellige sprogskoler for hold målrettet AU-medarbejdere og medfølgende ægtefæller.

Kontakt gerne International Staff Office hvis du arbejder udenfor Aarhus og har internationale medarbejdere, der ønsker at lære dansk. Så undersøger vi hvad mulighederne er. 

Enkeltpersoner kan selv kontakte sprogskolerne direkte for at tilmelde sig et hold.

Læs mere om danskkurser til internationale medarbejdere på AU  

Hvad er danskuddannelsen?

På danskuddannelsen lærer man at tale, skrive og læse det danske sprog. Man får også viden om det danske arbejdsmarked, danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Undervisningen er gratis, men man skal betale et depositum på 2.000 kr. for at starte på et danskkursus.

Følgende kræves for at kvalificere sig til Danskuddannelsen:

 • Bopæl i Danmark
 • Gyldig arbejds- eller opholdstilladelse
 • CPR-nummer

Hvis man opfylder kravene, kan man tage kurser ved en af sprogskolerne ved at kontakte dem direkte.

Læs mere om danskuddannelsen

Undervisning på institutterne

Hvis I ønsker at udbyde danskundervisning på dit institut, skal I

 1. samle et hold (mindst ca. 6 personer) og finde et lokale, undervisningen kan foregå i.
 2. kontakte en af de sprogskoler vi samarbejder med og høre, om skolen kan undervise holdet hos jer og aftale, hvornår undervisningen skal finde sted.

Instituttet kan få refusion for tabt arbejdsfortjeneste med SVU

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver ansatte mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden. SVU kan søges til dækning af udgifter til danskkurser.

Hvis medarbejderen deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil arbejdspladsen kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer, og den ansatte kan samtidig få et eventuelt gebyr refunderet via SVU.

Der er en række krav til undervisningen og medarbejderens ansættelse for at modtage SVU.

Læs mere om SVU på SVU-hjemmesiden  

Kontakt

International Staff Office har kontakten til sprogskolerne ang. danskundervisning til internationale medarbejdere og medfølgende ægtefæller og partnere.

Kontakt International Staff Office hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om mulighederne for at lære dansk.

Onboarding trin for trin

Onboarding guiden viser de trin, fakulteter og institutter typisk skal indtænke, når de ansætter nye internationale medarbejdere på AU. 

Guiden er et godt startpunkt for nye administrative medarbejdere, der skal arbejde med rekruttering og onboarding af internationale medarbejdere.

Se onboarding trin for trin

Oplæg om vores services

I ISO tilbyder vi gerne at komme ud og fortælle om vores services på afdelings- eller institutmøder eller mere uformelt over en kop kaffe.

Vi tilbyder at komme og fortælle om enkelte emner eller vores samlede services ud fra hvad jeres behov er.

Udover den generelle vejledning om det at komme til og bo i Danmark, tilbyder vi følgende specifikke services:

 • Relocation Services
 • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum)
 • Expat Partner Programme
 • Events and Activities

Ønsker du/I besøg af os, så kontakt en af følgende:

 • Relocation Services: Lisa Topelmann Weder, relocation@au.dk
 • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum): Inge Aachmann Pedersen, guestresearcher@au.dk
 • Expat Partner Programme: Catrine Rumohr, cr@au.dk 
 • Events and Activities: Marianne Condelli, maco@au.dk 
 • International Staff Office generelt: Anne Pletschette Langer, apl@au.dk