Centrale services til modtagelse af ny international medarbejder

Talent og Forskermobilitet tilbyder en række services, der kan hjælpe dig, når du skal modtage nye internationale medarbejdere.     


Getting Started in Denmark orientation and registration event

Talentudvikling og Forskermobilitet afholder Getting Started in Denmark orientation and registration event to gange om måneden. Arrangementet er målrettet internationale forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende samt medfølgende familie, der skal opholde sig i Danmark over 3 måneder. 

Læs mere om Getting Started in Denmark

Hjælp til ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud

Der er mellem Pladsanvisningen i Aarhus Kommune og Relocation Service på Aarhus Universitet indgået en aftale om, at der kan kompenseres for, at internationale forskere skal benytte NemId til ansøgning om økonomisk friplads.

Internationale forskere kan i stedet udfylde dette skema og sende det til relocation@au.dk. De kan også stadig benytte sig af den normale procedure og ansøge online med NemId

Læs mere om økonomisk friplads

Introduction Seminar for internationale medarbejdere

Talentudvikling og Forskermobilitet samarbejder med AU HR om halvårlige introduktionsseminarer for nye medarbejdere på AU. Der er et program for danske og et for internationale medarbejdere. Programmet for internationale medarbejdere består typisk af følgende:

 • Velkomst ved rektor
 • Oplæg fra fællestillidsrepræsentant 
 • Oplæg om at arbejde på AU fra international forsker
 • Mini-messe med stande om relevante services for internationale medarbejdere 
 • Oplæg om ansættelsesretlige forhold ved Personalejuridisk medarbejder 
 • Guidet tur i universitetsparken

Vi opfordrer alle medarbejdere at deltage i arrangementet, også selvom man har arbejdet på AU i nogle måneder. 

Læs mere om Introduction Seminar (internationalt program)

Employment at AU Intro Webinar

Talentudvikling og Forskermobilitet samarbejder med AU HR om dette webinar med information om ansættelsesforhold på Aarhus Universitet. Webinaret er på engelsk målrettet internationale medarbejdere. 

Webinaret dækker forskellige emner i forbindelse med ansættelsen:

 • pension
 • overenskomster
 • løn og lønseddel
 • indkomstskat
 • ferie
 • barsel
 • sygefravær
 • medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere om Employment at AU Intro Webinar

Oplæg om vores services

I Talentudvikling og Forskermobilitet tilbyder vi gerne at komme ud og fortælle om vores services på afdelings- eller institutmøder eller mere uformelt over en kop kaffe.

Vi tilbyder at komme og fortælle om enkelte emner eller vores samlede services ud fra hvad jeres behov er.

Udover den generelle vejledning om det at komme til og bo i Danmark, tilbyder vi følgende specifikke services:

 • Relocation Service
 • Guest Researcher Support (arbejds - og opholdstilladelser/visum)
 • Expat Partner Programme
 • University International Club

Ønsker du/I besøg af os, så kontakt en af følgende: